Ytterligare materialtester

Pålitlighet är väldigt viktigt. Det berör ju trots allt era produkter och era kunder. Vi säkerställer tillförlitligheten genom vårt omfattande kvalitetledningssystem.

Ytterligare material tester
  • Vi erbjuder tredje parts certifiering enligt EN 10204 typ 3.2 certifikat
  • Vi är godkända för omstämpling av TÜV
  • Vi är RINA certifierade för självstämpling av RINA

Våra tjänster