Site info

STAPPERT Sverige AB

Box 82
343 21 ÄLMHULT

Besöksadress:
Gamla Slätthultsvägen 8
343 34 Älmhult
T+46 (0)476 48550
F+46(0)476 48560

Epost: sverige@stappert.biz
Säte Älmhult

Orgnr 556409-5841

Legal notice

STAPPERT skall se till att den information som finns på hemsida uppdateras kontinuerligt, men kan inte garantera att allt är uppdaterat och korrekt. STAPPERT förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera uppgifter utan att meddela detta. Om du behöver mer information eller har några tekniska frågor, vänligen kontakta oss.

Datasäkerhet

När du besöker denna webbplats lagras IP adress annan information på vår server av säkerhetsskäl. All information har sekretess och utvärderas endast för statistiska ändamål. All hänvisning av den data som lagras på din identitet är utesluten. Du kan därför använda vår webbplats utan att avslöja din identitet.

Uteslutande av ansvar

STAPPERT har placerat länkar till andra webbplatser. STAPPERT har inte något inflytande av utformning eller innehåll på de länkade sidorna och tar härmed uttryckligen avstånd från innehållet på alla webbplatser som länkats.

Copyright

Innehållet på STAPPERTs hemsida är skyddat av upphovsrätten. Kopiering av information eller data i synnerhet användning av texter och bilder, kräver skriftligt godkännande från STAPPERT.