Spektrometer test

Vi har möjlighet att utföra spektrometer test, den används bland annat för att undvika materialförväxling.

Spektrometer test
  • Genom att använda spectrometer kan vi undvika förväxling
  • Varje förpackningsenhet är kontrollerad minst en gång. Detta är enligt vårt ledningssystem.
Spektrometer test

Våra tjänster